Z powrotem na Ziemię. Spór o pochodzenie cywilizacji ludzkich Paperback Book, eBook Download in EPUB, MOBI and PDF

Photo by Andrzej Kajetan Wróblewski
Andrzej Kajetan Wróblewski

Visit Andrzej Kajetan Wróblewski's Page - find all the books, read about the author, and more.

Are you an author and want to add information about yourself or book? Visit the Contact Us page and use the feedback form.

Goodreads Rating: 3.5

Short Link: https://scifisoundtrack.com/LFYVmk


Get a book in paper version

Brief introduction

Zabytki dawnych cywilizacji często budzą rozmaite pytania. Jak oni to zdołali wznieść? Skąd wzięli środki i wiedzę?Czy ktoś im pomagał? Erich von Däniken od dawna twierdzi, że to kosmici przynieśli...

read more

Are you looking book Z powrotem na Ziemię. Spór o pochodzenie cywilizacji ludzkich for reading on a computer or a smartphone? Our search will help you find and download a book in any e-Book format.

To Search

Search of electronic versions of books is carried out in a completely automatic mode, using the data provided by API of third-party sites and services. Search is carried out by the unique name of the book and it's ISBN code (if the code is available).

Bibliographic data

This edition of book was issued in Paperback. The volume of the book is 600 pages (approximate value, can be different depending on the edition). First book "Z powrotem na Ziemię. Spór o pochodzenie cywilizacji ludzkich" was published in 2000.

Original Title
Z powrotem na Ziemię. Spór o pochodzenie cywilizacji ludzkich
First Published
2000 year
Edition Format
Paperback
Number of Pages
600 pages
Ebook Format
All DRM Support Types (EPUB, MOBI and PDF)
Information about the versions of the electronic book is preliminary. Available formats depend on the services that provide the distribution of such content (third parties).
PDF file

Download and save all data of Z powrotem na Ziemię. Spór o pochodzenie cywilizacji ludzkich book in one free PDF file. Includes bibliographic data, information about the author of the book, description of the book and other (if such information is available).

Click the button and the file will be created after the page reloads. In the future, the file will be accessible via a direct link.

Generate PDF File
advertising unit
Z powrotem na Ziemię. Spór o pochodzenie cywilizacji ludzkich

Z powrotem na Ziemię. Spór o pochodzenie cywilizacji ludzkich - book cover

The cover image of the "Z powrotem na Ziemię. Spór o pochodzenie cywilizacji ludzkich" book was obtained from open sources, all rights to this image belong to the rightholders or their legal representatives.

DMCA Protected

Our site complies with the law. Therefore, on our servers there is no any byte of information that would violate the rights of writers or third parties.

This site is the site of the Amazon Affiliate Program and other online stores (the list is constantly expanding). It only provides affiliate links to online shopping for buying books. All books are copyrights to the original owners.

The search for information about books and authors is carried out through the API of search engines, such as Google, Bing and Yahoo. We do not change the information, just give it a structure and a convenient view for reading.

This site will respond to "any and all take-down requests" that comply with the requirements of the Digital Millennium Copyright Act (DMCA), and other applicable intellectual property laws. If you believe that a website page infringes on your copyright then please use the form to submit a request.

Rate this book

You can vote for the book once. Voting is completely anonymous and does not require registration. Your voices will help other users to choose the right book.

Book Description

Zabytki dawnych cywilizacji często budzą rozmaite pytania. Jak oni to zdołali wznieść? Skąd wzięli środki i wiedzę?

Czy ktoś im pomagał? Erich von Däniken od dawna twierdzi, że to kosmici przynieśli nam w darze wszystko, bez dzięki czemu staliśmy się ludźmi. Ale czy na pewno?

Zdaniem autorów tej książki człowieka naprawdę stać na wiele. Wystarczy bez uprzedzeń zapoznać się Zabytki dawnych cywilizacji często budzą rozmaite pytania. Jak oni to zdołali wznieść?

Skąd wzięli środki i wiedzę? Czy ktoś im pomagał? Erich von Däniken od dawna twierdzi, że to kosmici przynieśli nam w darze wszystko, bez dzięki czemu staliśmy się ludźmi.

Ale czy na pewno? Zdaniem autorów tej książki człowieka naprawdę stać na wiele. Wystarczy bez uprzedzeń zapoznać się z jego dziejami, żeby się o tym przekonać.

Okaże się wtedy, że kamienne obserwatoria, piramidy i wielkie świątynie nie były naturalnymi zjawiskami w rozwoju wielu kultur, a poszukiwanie wyjaśnień wszelkich "tajemnic" w sferze pozaziemskiej nie jest wynalazkiem Dänikena, tak samo bowiem postępowali twórcy mitów i legend. Zamiast więc walczyć z mitem, książka ta po prostu jasno i wyczerpująco informuje, co na ten temat ma do powiedzenia nauka, wybór pozostawiając Czytelnikowi.

This description is taken from the website: https://scifisoundtrack.com/LFYVmk.

About Author

Andrzej Kajetan Wróblewski (ur. 7 sierpnia 1933 w Warszawie) – polski fizyk, profesor doktor habilitowany (od 1971 roku), dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1986–1989), rektor Uniwersytetu Warszawskiego (1989–1993), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN. Członek PAN (od 1976), wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskieg Andrzej Kajetan Wróblewski (ur.

7 sierpnia 1933 w Warszawie) – polski fizyk, profesor doktor habilitowany (od 1971 roku), dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1986–1989), rektor Uniwersytetu Warszawskiego (1989–1993), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN. Członek PAN (od 1976), wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1983), Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Andrzej Kajetan Wróblewski pracuje w Zakładzie Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytutu Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego specjalnościami są fizyka cząstek elementarnych (fizyka wysokich energii) oraz historia fizyki. Prowadzi prace dotyczące mechanizmu produkcji hadronów (znalazł m.in. związek między średnią krotnością produkowanych cząstek i dyspersją ich rozkładu). Zajmuje się też historią i metodologią fizyki (m. in. książki Prawda i mity w fizyce, 1982; Historia fizyki, 2007).

Jest współautorem (z J. A. Zakrzewskim) podręcznika Wstęp do fizyki (t.

1 1976, t. 2, cz. 1-2 1989–1991).

W miesięczniku Wiedza i Życie zamieszcza artykuły o znanych uczonych, pod nazwą Uczeni w anegdocie. Na jej podstawie powstały dwie książki o tym samym tytule.

Information about the author on the site: https://scifisoundtrack.com/LFYVmk.


Using data provided by third-party sites, we help you in the search for electronic versions of books. Just click on the button, wait a few seconds and the search engine of our site is sure to get a few links.

To search on our site you do not need to register and do not need to provide personal information. Please do not update or close the page until the search is complete - it will not take much time. Otherwise, the search will need to be repeated.

Sites and services that store files may require registration and other conditions for access to downloading and reading electronic books.

Download

Newest added books

advertising unit