Quote from A.J. Beirens

Als de overheden, onder allerlei valse voorwendsels,...

2018-05-01

https://scifisoundtrack.com/SjHcsG

Take A.J. Beirens's quote in your social network

Als de overheden, onder allerlei valse voorwendsels, verder gaan met het inperken van de rechten van de burgers, zodat ze enkel nog lijfeigenen zijn van een handvol multinationals, dan is een globale opstand van de gewone mens tegen het superkapitalisme zeker niet ondenkbaar".

A.J. Beirens in "Gesels van een imaginaire god"

Get full version of book

This quote is from A.J. Beirens's book "Gesels van een imaginaire god". Want to read this book? Download "Gesels van een imaginaire god" on your computer, Android or iPhone in any format of electronic books!

May need signup required to download or reading online book. The following e-book formats are available for download: EPUB, PDF, FB2, FB3 and (perhaps) MOBI.

Would you like more quotes from this author? Read all quotes from A.J. Beirens on our website.